TECHNICKÉ PROHLÍDKY LODÍ NA ZÁKLADĚ POVĚŘENÍ MINISTERSTVA DOPRAVY ČR

Oldřich Straka - Yacht Service - držitel certifikátu ISO 9001:2009

Technické prohlídky lodí

Prohlídky námořních a rekreačních lodí v ČR i zahraničí na základě pověření Ministerstva dopravy.

Registrace lodí

Vyřídíme za vás registraci lodě pod vlajku České republiky na Námořním úřadě ČR.

Ceník prohlídek lodí

Aktuální ceník technických prohlídek nových nebo již provozovaných plavidel.

Osvědčení o technické způsobilosti námořní jachty k plavbě

se vystavuje na základě technické prohlídky. Inspekční postupy pro jednotlivé druhy jachet, metody provádění nezbytných měření a kontrola technického vybavení jachty byly schváleny Námořním úřadem. Neliší se od metod, které jsem v rámci spolupráce prováděl pro Polský lodní registr, pro společnost „ Yacht Brokers, Designers and Surveyors Association“ a v neposlední řadě pro ČLPR.

Yacht Service - Oldřich Straka

Technické prohlídky námořních jachet jsem od roku 1993 prováděl na základě smlouvy s Českým lodním a průmyslovým registrem. ČLPR.

V květnu 2010 přestal ČLPR na základě rozhodnutí své mateřské organizace Germanischer Lloyd provádět výše uvedené prohlídky. Byla založena nová organizace, Českoslovanský Lloyd s.r.o., kterou Námořní úřad Ministerstva dopravy ČR pověřil k osvědčování technické způsobilosti námořních jachet k plavbě.

Protože Československý Lloyd s.r.o. nenavázal další spolupráci s mojí firmou Yacht Service, požádal jsem Námořní úřad Ministerstva dopravy o pověření k vystavování Osvědčení o technické způsobilosti námořních jachet k plavbě. Dne 27. srpna 2010 Námořní úřad pověřil mojí firmu k výše uvedené činnosti.

Od dubna 2011 vlastní firma Yachtservice - Oldřich Straka v oboru technické prohlídky plavidel, znalecké posudky v oblasti  lodni dopravy, teoretické a praktické školení jachrařů

Certifikace ISO 9001:2009

Firma Yacht Service se od roku 2011 prokazuje certifikovaným systémem managementu kvality.

O nás

Od roku 2010 pověřil Námořní úřad moji firmu provádět technické prohlídky jachet plujících pod naší vlajkou. Prohlídky provádím v rámci certifikace ISO 9001:2009. V roce 2000 jsem byl jmenován soudním znalcem se specializací posuzování technického stavu lodí a plavidel. Registraci jachet pod Českou vlajku nabízí firma Yacht Service od roku 2010, od letošního roku provádí rovněž registraci jachet pod Holandskou vlajku.

Registrace lodí

Yacht Service

Copyright © 2015 YachtService - Oldřich Straka . All Rights Reserved.