Ceník - technická prohlídka námořní jachty - 2017

Vytisknout

Ceník prohlídek námořních jachet - 2017

Ceník se vztahuje na námořní jachty délky trupu 2,5 – 24 m.
Délka jachty (m) Cena za 1m délky v Kč
2,5 – 24,0 700 Kč

Ceník prohlídek nových námořních jachet - 2016

Ceník se vztahuje na námořní jachty délky trupu 2,5 – 24 m.
Délka jachty (m) Cena za 1m délky v Kč
2,5 – 24,0 550 Kč

U prohlídek v zahraničí se celkové cestovní náklady dělí počtem prohlídek.